Velkommen til hjemmesiden vår. 🙂 
Fuglestad-brogete og Blæselaget ble stiftet 10.mars 2008. Det var ved en sammenslåing av Rogaland Blæsesaulag og Interesselaget for Fuglestad-brogete Sau. Vi er pr desember 2020 279 medlemmer, de fleste fra Rogaland, men laget er for alle som har eller er interessert i Blæsete og/eller Brogete sau - eller sau generelt.
På hjemmesida vår vil vi ta opp aktuelle tema og legge ut informasjon til medlemmer og andre interesserte. For å få siden så "levende" som mulig håper vi på innspill. Tips og forslag ris og ros mottas med takk. Har noen bilder som de vil dele med oss kan de sendes på e-post eller legges inn via gjesteboka.

Vi anbefaler også at dere bruker Facebooksiden vår. "Fuglestadbrogete og Blæselaget" som oppdateres jevnlig.

https://www.facebook.com/groups/126143137403037?multi_permalinks=3957202364297076&should_open_composer=false

KÅRINGSDAG 26 september 2021

Kåringsdag sammen med Gjesdal Sau og Geit.

søndag 26 september 2021  🙂

Ved Gjesdal Bygdahus  08.00 - ca 14.00

 

 

 

Styret for 2021


Leder:                   

 

Livar Ravndal                        917 95433  


 

Styremedlemmer:

 

Paulfinn Torland                   913 60953   

Kristian Høyland                   915 99273

Rasmus Ravndal Hetland      924 25380                                   
Ellen K. Gudmestad              924 00591    

 

 

1. vara: Sondre Reiersen      917 28661

 


 

******