Velkommen til hjemmesiden vår. Smiler 
Fuglestad-brogete og Blæselaget ble stiftet 10.mars 2008. Det var ved en sammenslåing av Rogaland Blæsesaulag og Interesselaget for Fuglestad-brogete Sau. Vi er pr desember 2017 221 medlemmer, de fleste fra Rogaland, men laget er for alle som har eller er interessert i Blæsete og/eller Brogete sau - eller sau generelt.
På hjemmesida vår vil vi ta opp aktuelle tema og legge ut informasjon til medlemmer og andre interesserte. For å få siden så "levende" som mulig håper vi på innspill. Tips og forslag ris og ros mottas med takk. Har noen bilder som de vil dele med oss kan de sendes på e-post eller legges inn via gjesteboka.

Vi anbefaler også at dere bruker Facebooksiden vår. "Fuglestadbrogete og Blæselaget" som oppdateres jevnlig.


Under fanen "livdyr" kan medlemmer som har værlam til salgs eller som ønsker å kjøpe værlam, få lagt inn annonse - kostnadsfritt. Betingelsen er at værlamma er kåra! Så dere som har værlam og stiller til kåring; gi gjerne beskjed alt nå hvis dere vil annonsere på nettet at dere har lam til salgs...
(legg gjerne ved bilder om dere har)

Velkommen til hjemmesiden vår

Siste nr. av Bondevennen kom ut 29 juni, neste kommer ikke før 10 august. Vi ble dessverre derfor for sene med å få inn annonsen. Ber derfor medlemmene om å spre dato for andre medlemmer. Hilsen Styre

NYTT FRA STYRE

Se fanen  Medlemsbrev og info. Der er link til medlemsbrevet vi har sendt ut nå i juli samt svar fra NSG etter møte vi hadde med dem 06.06.2017 på Forus.

Som dere vel alt har registrert har vi fått tilbake de gamle kåringsreglene Kul  Vi arbeider fortsatt for en egen person til å ta seg av oss i NSG og har fått støtte av de fleste småraselagene på dette.

 

 

 

Beste værlam:

 

Lam som møter på kåring i Gjesdal må eies/være registrert på medlem i laget eller ektefelle/samboer. På årsmøte vil beste værlam av blæsete og brogete på kåringsdagen i Gjedal bli premiert. Vi vil også premiere det beste værlammet i hver raseav  de andre som stiller.         

Ved lik poengsum (dommerpoeng, uten indeks) går vi etter høyest bedømmelse etter følgende kurve: Rasepreg – Kropp – Bein – Ull - ullmengde. 

 

 Beste blæsete og fuglestadbrogete værlam i laget:

 Her må en huske på at alle medlemmene som kårer lam er «deltagere», dette dreier seg om medlemmer fra 10 forskjellige fylker. Som over må værlammet eies/være registrert på medlem i laget eller ektefelle/samboer.  Vi går kun etter totalsum dommerpoeng på kåring (ikke indeks), lammet må ha 9 el 10 i rasepreg.    Ved lik poengsum går vi etter høyest bedømmelse etter følgende kurve: Rasepreg – Kropp – Bein – Ull - Ullmengde. Er det fortsatt ikke mulig å skille lammene blir begge/alle premiert.

 

Styret oppfordrer alle til å kåre værlam og stiller oss fortsatt bak en søknad til disp.

 

Husk at fra 1.10.2017 får en 230kr i ekstratilskudd for hver vf verneverdig sau (over 1år), uansett hvor en bor i landet. Forutsetning er medlemskap i Animalia (sauekontrollen) og at sauene er blitt rasegodkjent av oss i raselaget. Ta kontakt om der er noe dere lurer på

 

 

 

 

Styret for 2018


Leder:                   

 

Livar Ravndal                        917 95433  


 

Styremedlemmer:

 

Paulfinn Torland                   913 60953   

Kristian Høyland                   915 99273

Ove Torland                          909 63568                                   
Ellen K. Gudmestad              924 00591    

 

 

1. vara:

Rasmus Ravndal Hetland      924 25380


 

******

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype Credit Free via Skype