Presentasjon Atle Dolme saueprosjektet høst 2011

Småfesidene - helse og velferd for sau og geit