Foring av sau:
//www.grovfornett.no/fagartikler/6683/
28. september 2007, Oddbjørn Kval-Engstad

Foring av lam:
//www.grovfornett.no/fagartikler/7034/

11.juni 2004, Oddbjørn Kval-Engstad

Rett grovfor til rett tid:
//sognogfjordane.lr.no/media/ring/1214/Saueforing.pdf