Velkommen til hjemmesiden vår. 🙂 
Fuglestad-brogete og Blæselaget ble stiftet 10.mars 2008. Det var ved en sammenslåing av Rogaland Blæsesaulag og Interesselaget for Fuglestad-brogete Sau. Vi er pr desember 2018 247 medlemmer, de fleste fra Rogaland, men laget er for alle som har eller er interessert i Blæsete og/eller Brogete sau - eller sau generelt.
På hjemmesida vår vil vi ta opp aktuelle tema og legge ut informasjon til medlemmer og andre interesserte. For å få siden så "levende" som mulig håper vi på innspill. Tips og forslag ris og ros mottas med takk. Har noen bilder som de vil dele med oss kan de sendes på e-post eller legges inn via gjesteboka.

Vi anbefaler også at dere bruker Facebooksiden vår. "Fuglestadbrogete og Blæselaget" som oppdateres jevnlig.


Under fanen "livdyr" kan medlemmer som har værlam til salgs eller som ønsker å kjøpe værlam, få lagt inn annonse - kostnadsfritt. Betingelsen er at værlamma er kåra! Så dere som har værlam og stiller til kåring; gi gjerne beskjed alt nå hvis dere vil annonsere på nettet at dere har lam til salgs...
(legg gjerne ved bilder om dere har)

KÅRINGSDAG 28 september 2019

Kåringsdag sammen med Gjesdal Sau og Geit.

lørdag 28 september 🙂

Ved Gjesdal Bygdahus ca 08.30 - ca 14.00

 

Værlam som stiller på kåring MÅ være registrert i Sauekontrollen senest dagen før kåringsdagen med korrekte opplysninger.
Husk at for Blæsete, Fuglestadbrogete og andre verna raser MÅ lammet være rasegodkjent for å stille på kåring.
Utstiller møter senest 08.15
Sjuke dyr, som munnskurv, rennende øyebet, halthet etc må ikke tas med på kåringssjået. Disse kan eventuelt bli kåret hjemme etter avtale med dommerne.
Kjør bilen til henvist garde og bli selv sittende i bilen, lamma blir losset av og på av arrangørene.
Alle må møte med ferdig utfylt egenærklæringsskjema, det finner en på mattilsynet sine sider: http://www.nsg.no/getfile.php/13127524-1566333547/_NSG-PDF-filer/Sau/Sauavl/K%C3%A5ring/2019/Egenerklaering_kaaring_2019.pdf
Vi ber utstillere og publikum om at de følger de retningslinjene som gjelder for vår kåringsdag.
Salg av middag, dessert og kaffi fra ca kl 11.00 på Bygdahuset
Velkommen til en flott sauedag i Gjesdal. :)

Her er link til kåringsregler og annen info fra NSG vedrørende kåring.
http://www.nsg.no/karing-sau/category701.html På denne siden finner dere også "innmelding til kåring". Vi oppfordrer til å melde inn lam til kåring via denne siden, senest 2 dager før kåringen finner sted.

Trenger dere hjelp så ta kontakt med Ellen på tlf 92400591.

Dere som av forskjellige grunner ikke melder inn på nettet må melde inn til Leif Matnisdal på tlf 918 86165  senest 2 dager før.

 

All innmelding senest 26 september!
Se nøye over lamma i god tid. Noen ganger dukker det opp et flott værlam som har fått feil kjønn i Sauekontrollen. Dett er det best å få ryddet opp i i god tid før kåring spesielt på de dyra som er avhengig av indeks. Kjønn kan en enkelt ordne selv i sauekontrollen, men for å få rett indeks må dette gjøres i god tid før kåringsdagen 

  

Et par viktige ting:
1. Lam som møter i Gjesdal 28 september kan bare komme fra sone Midt og Sør Rogaland (veterinærattest).


2. Besetningen må følgelig være fri for restriksjoner


3. Værlamma SKAL FOTBADES før transport til kåringsstedet og ved hjemkomst.

4. Egenerklæring el veterinærattest leveres arrangør ved innkjøring

...

 

Beste værlam:

 Lam som møter på kåring i Gjesdal må eies/være registrert på medlem i laget eller ektefelle/samboer. På årsmøte vil beste værlam av blæsete og brogete på kåringsdagen i Gjedal bli premiert. Vi vil også premiere det beste værlammet i hver rase av  de andre som stiller på vår side.          

Ved lik poengsum (dommerpoeng, uten indeks) går vi etter høyest bedømmelse etter følgende kurve: Rasepreg – Kropp – Bein – Ull - ullmengde. 

 

 Beste blæsete og fuglestadbrogete værlam i laget:

 Her må en huske på at alle medlemmene som kårer lam er «deltagere», dette dreier seg om medlemmer fra 10 forskjellige fylker. Som over må værlammet eies/være registrert på medlem i laget eller ektefelle/samboer.  Vi går kun etter totalsum dommerpoeng på kåring (ikke indeks), lammet må ha 9 el 10 i rasepreg.    Ved lik poengsum går vi etter høyest bedømmelse etter følgende kurve: Rasepreg – Kropp – Bein – Ull - Ullmengde. Er det fortsatt ikke mulig å skille lammene blir begge/alle premiert.

 

Styret oppfordrer alle til å kåre værlam og stiller oss fortsatt bak en søknad til disp.

 

Husk at fra 1.1.18 får en ekstratilskudd for hver vf verneverdig sau (over 1år), uansett hvor en bor i landet. Pr 1.10.19 er satsen 310kr pr sau/vær. Forutsetning er medlemskap i Animalia (sauekontrollen) og at sauene er blitt rasegodkjent av oss i raselaget. Ta kontakt om der er noe dere lurer på

 

 

 

 

Styret for 2019


Leder:                   

 

Livar Ravndal                        917 95433  


 

Styremedlemmer:

 

Paulfinn Torland                   913 60953   

Kristian Høyland                   915 99273

Ove Torland                          909 63568                                   
Ellen K. Gudmestad              924 00591    

 

 

1. vara:

Rasmus Ravndal Hetland      924 25380


 

******

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype Credit Free via Skype