Rasegodkjenning av Fuglestadbrogete og Blæsete

Fra 1.1.2017 fikk vi et nytt nasjonalt tilskudd (erstatter tilskudd gjennom RMP) som blir gitt til Fuglestadbrogete, Blæsete, Rygja, Dala, Steigar, Grå trønder og Gammelnorsk Spel ( Ikke ekstra tilskudd fra 2019 men rasegodkjenner og værlam må være rasegodkjent for kåring)
Satsen er (pr. 1-10.19) satt til kr 310/dyr for sauer over 1år. (Telledato 1.10)  ALLE kan nå få tilskudd for disse rasene vilkårlig hvor de bor i landet. Dette forutsetter at sauene er registrert i Sauekontrollen med låst rasekode (18 el 19 for våre raser) OG RASEGODKJENT av raselag el representant for raselaget. Det er BARE dyr som er registrert i Sauekontrollen som rasegodkjent det kan søkes om dette ekstra tilskuddet på. Det hjelper ikke om en selv mener å ha rasereine dyr!

Vi i Fuglestadbrogete og Blæselaget tar oss av godkjenning og registrering av godkjenningen av våre to raser. Dere som ønsker å få sauene deres godkjent  må ta kontakt på tlf 92400591 (helst sms) el brogeteogblesete@gmail.com   

Fra og med  2017 MÅ alle værlam, av våre raser, være rasegodkjent for å stille på kåring. Dere som vil kåre værlam og ikke har rasegodkjenning på plass, ta kontakt så snart som mulig.Det har vært veldig hektisk i september/oktober etter 2017 så vi ber om at dere er tidlig ute for at vi skal kunne hjelpe innen kåringsfrister og søknadsfrister.

Medlemskap i Sauekontrollen ordner sauebonden selv ved å ta kontakt med sitt slakteri.

 

PRISLISTE RASEGODKJENNING 2019

Ny besetningsregistrering:

Medlemmer  kr 100.- pr dyr, minimum for registrering pr besetning er kr 500.-  maks kr 1000.-

Ikke medlemmer kr 200 pr dyr, minimum for registrering pr besetning kr 1000.-  maks kr 2000.-

Registrering enkeltdyr fra bilder (feks for kåring,  etterregistrering der mor ikke hadde nok rasepreg til godkjenning)  kr 100.- for medlemmer  og  kr 200.- for ikke medlemmer. 

 

Hjelp med attester/søknader etc.:

Medlemmer kr 200.-

Ikke medlemmer kr 400.-

 

Medlemsskap kan tegnes ved henvendelse brogeteogblesete@gmail.com

Kontigenten er på kr 300.-

 

Dere som bruker vær som er kåra før 2017 og som ikke er blitt rasegodkjent ta kontakt. Kåra gamle værer blir registrert rasegodkjent uten kostnad!